Meie koolist

Aste Põhikooli põhiväärtused


A - ausus

S - sõbralikkus

T - tarkus

E - ettevõtlikkus

A - ausus

S - sõbralikkus

T - tarkus

E - ettevõtlikkus