Aste kooli koolivikkeri võistkonnale 4. koht!

Дата создания 24.11.2022

15. novembril toimus Lümanda Põhikoolis maakonna õpilasüritus Koolivikker.

Osales 13 võistkonda.

Nooremad õpilased (5.-6. klass) valmistasid majaka: meie kooli Jürgen ja Marta-Mia saavutasid tubli 3. koha.

Vanem vanuseaste (7.-9. klass) valmistas valgustatud raketi: saavutati 10. koht, valmistajad Markus ja Romet. Kunst on subjektiivne ja ilu on vaataja silmades!

Mälumängurid osalesid ainealaste küsimuste voorus, Saarte Hääles kajastunud uudiste tundmises ja Kahootis. Saavutati esimene koht SAARTE HÄÄLE viktoriinis, Kahootis jäi meie kool 4ks, ainealaselt 7. koht: kokkuvõttes 4. koht..

Aste Põhikoolist osalesid:

Noorema vanuseastme kunstitöö
Marta-Mia Vessik (5 kl)
Jürgen Klütsnik (6.kl)

Vanema vanuseastme kunstitöö
Markus Adler ja Romet Ollermaa 8.kl

Mälumängus: Johanna Maria Raet (5. kl), Keijo Janu (6.kl), Ralf Paulus (7. kl), Laura Kakkum (8.kl), Kairiin Orb (9.kl)


Õpilasi saatis tehnoloogiaõpetaja Mariliis Siigart, kunstivooru juhendas Pille Toom, Saarte Hääle viktoriini eeltöö tegi huvijuht Reet Lõugas.

Meie kooli õpilastele tänu tubli osalemise eest!

Дата последнего изменения 24.11.2022.

Больше новостей