Tugispetsialistid

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest on kohustus tagada vajaduse korral õpilasele koolis tasuta tugispetsialistide teenus. Saaremaa vallas osutab tugispetsialistide teenust Saaremaa Toetava Hariduse Keskus.

Haridus- ja teadusministri määrus „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“ paragrahv 3 toob välja punktid, kuidas lapsele vajalik teenus valitakse ja kuidas seda rakendatakse.

 

ASTE PÕHIKOOLI TUGISPETSIALISTID:

Sotsiaalpedagoog Deisi Klaas viibib majas E, K, N, R Kontakt: deisi.klaas@sthk.edu.ee; 51968962

Eripedagoog Maarja Vahter viibib majas E, T Kontakt: maarja.vahter@sthk.edu.ee

Psühholoog Jane Hiibus käib teenust osutamas üks kord kuus, kooliga eelnevalt kokkulepitud päevadel.

Tema juurde on võimalik pöörduda ka Kuressaares, Marientali 27. Kontakt: jane.hiibus@sthk.edu.ee

Logopeedi teenuse saamiseks on vajalik pöörduda Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse.

Lisainfo ja registreerimine teenusele Kuressaares: 5853 9286

Muude võimalike teenustega saab tutvuda www.sthk.edu.ee

Avaldatud 05.10.2022. Viimati muudetud 28.12.2023.