Contacts

The options apply automatically

Contact photo
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

Email address ulle.soom@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel üldtööajal

Contact photo
Sirje Pere

Klassiõpetaja

Email address sirje.pere@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel esmaspäev, teisipäev

Contact photo
Merle Kivi

Klassiõpetaja

Ringijuht

Email address merle.kivi@aste.edu.ee

Consulations time:

kolmapäev 5. ja 6. tund

Contact photo
Monika Leepere

Ajalugu

Klassiõpetaja

Email address monika.leepere@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel esmaspäevast neljapäevani

Contact photo
Helle Lipu

Klassiõpetaja

Email address helle.lipu@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Maia Tõhk

Inglise keel

Ringijuht

Email address maia.tohk@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Sirje Aru

Emakeel ja kirjandus

Ringijuht

Email address sirje.aru@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Reet Lõugas

Huvijuht

Muusika

Ringijuht

Email address reet.lougas@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Hannela Heinmaa

Saksa keel

Email address hannela.heinmaa@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel teisipäevast neljapäevani

Contact photo
Eha Heinla

Mathematics

Keemia

Email address eha.heinla@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Annika Jürviste

Loodusõpetus

Email address annika.jurviste@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Liina Pints

Väikeklasside õpetaja

Ringijuht

Email address liina.pints@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Heli Õun

Haridustehnoloog

Käsitöö ja kodundus

Ringijuht

Email address heli.oun@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Urmas Lehtsalu

Ettevõtlus

Inimeseõpetus

Email address urmas.lehtsalu@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Kai Vahter

Kehaline kasvatus

Ringijuht

Email address kai.vahter@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Anneli Kandima

Inimeseõpetus

Karjääriõpetus

Mathematics

Email address anneli.kandima@aste.edu.ee

Consulations time:

E: 7. tund 7. - 9kl järelvastamine

E. 7.tund 5. kl konsultatsioon

T ja N 7. -9. kl eelneva kokkuleppe alusel konsultatsiooniaeg

R: 6 tund 5.klass järelvastamine

Contact photo
Mariliis Siigart

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Email address mariliis.siigart@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Pille Toom

Kunstiõpetus

Ringijuht

Email address pille.toom@aste.edu.ee

Consulations time:

neljapäev 6. ja 7. tund

Contact photo
Maarek Suursaar

Kehalised võimed ja liikumisõpetus

Email address maarek.suursaar@aste.edu.ee

Contact photo
Ulvi Valge

Director

Phone number +372 529 7383 Email address ulvi.valge@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel üldtööajal

Contact photo
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

Email address ulle.soom@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel üldtööajal

Contact photo
Reet Lõugas

Huvijuht

Muusika

Ringijuht

Email address reet.lougas@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel

Contact photo
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

Email address ulle.soom@aste.edu.ee

Consulations time:

kokkuleppel üldtööajal

Contact photo
Jane Hiibus

Psühholoog

Email address jane.hiibus@sthk.edu.ee

Consulations time:

kord kuus kokkuleppel

Published 10.10.2022 Last changed 08.05.2024