Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Kontakti foto
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

E-posti aadress ulle.soom@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel üldtööajal

Kontakti foto
Sirje Pere

Klassiõpetaja

E-posti aadress sirje.pere@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel esmaspäev, teisipäev

Kontakti foto
Merle Kivi

Klassiõpetaja

Ringijuht

E-posti aadress merle.kivi@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kolmapäev 5. ja 6. tund

Kontakti foto
Monika Leepere

Ajalugu

Klassiõpetaja

E-posti aadress monika.leepere@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel esmaspäevast neljapäevani

Kontakti foto
Helle Lipu

Klassiõpetaja

E-posti aadress helle.lipu@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Maia Tõhk

Inglise keel

Ringijuht

E-posti aadress maia.tohk@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Sirje Aru

Emakeel ja kirjandus

Ringijuht

E-posti aadress sirje.aru@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Reet Lõugas

Huvijuht

Muusika

Ringijuht

E-posti aadress reet.lougas@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Hannela Heinmaa

Saksa keel

E-posti aadress hannela.heinmaa@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel teisipäevast neljapäevani

Kontakti foto
Eha Heinla

Matemaatika

Keemia

E-posti aadress eha.heinla@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Annika Jürviste

Loodusõpetus

E-posti aadress annika.jurviste@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Liina Pints

Väikeklasside õpetaja

Ringijuht

E-posti aadress liina.pints@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Heli Õun

Haridustehnoloog

Käsitöö ja kodundus

Ringijuht

E-posti aadress heli.oun@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Urmas Lehtsalu

Ettevõtlus

Inimeseõpetus

E-posti aadress urmas.lehtsalu@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Kai Vahter

Kehaline kasvatus

Ringijuht

E-posti aadress kai.vahter@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Anneli Kandima

Inimeseõpetus

Karjääriõpetus

Matemaatika

E-posti aadress anneli.kandima@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

E: 7. tund 7. - 9kl järelvastamine

E. 7.tund 5. kl konsultatsioon

T ja N 7. -9. kl eelneva kokkuleppe alusel konsultatsiooniaeg

R: 6 tund 5.klass järelvastamine

Kontakti foto
Mariliis Siigart

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

E-posti aadress mariliis.siigart@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Pille Toom

Kunstiõpetus

Ringijuht

E-posti aadress pille.toom@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

neljapäev 6. ja 7. tund

Kontakti foto
Ulvi Valge

Direktor

Telefoninumber +372 529 7383 E-posti aadress ulvi.valge@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel üldtööajal

Kontakti foto
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

E-posti aadress ulle.soom@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel üldtööajal

Kontakti foto
Reet Lõugas

Huvijuht

Muusika

Ringijuht

E-posti aadress reet.lougas@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Kontakti foto
Ülle Soom

Õppejuht

HEV koordinaator

Füüsika

Geograafia

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

E-posti aadress ulle.soom@aste.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel üldtööajal

Kontakti foto
Jane Hiibus

Psühholoog

E-posti aadress jane.hiibus@sthk.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kord kuus kokkuleppel

Avaldatud 10.10.2022 Viimati muudetud 08.05.2024