Aste Põhikooli põhiväärtused

A - ausus

S - sõbralikkus

T - tarkus

E - ettevõtlikkus

Avaldatud 05.10.2022. Viimati muudetud 26.10.2022.