Uudised

Jäätmed ringlusesse 01. detsember heli.õun


29. novembril käis Mahe Metsalu Keskkonnaametist 7. ja 8. klassile läbi viimas programmi „Jäätmed ringlusesse!“ 

Arutati küsimusi: 

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket? 

Veel räägiti ringmajandusest, korrati üle jäätmete liigiti kogumise põhimõtted ning uuriti tooteid, mis on tehtud jäätmetest. 

29. novembril käis Mahe Metsalu Keskkonnaametist 7. ja 8. klassile läbi viimas programmi „Jäätmed ringlusesse!“ 

Arutati küsimusi: 

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket? 

Veel räägiti ringmajandusest, korrati üle jäätmete liigiti kogumise põhimõtted ning uuriti tooteid, mis on tehtud jäätmetest.