Roheline lipp

Loomise kuupäev 05.06.2024

Keskkonnamärgis “Roheline lipp” anti Aste Põhikoolile kätte Rohelise kooli aastakonverentsil 4. juunil Tallinnas.

Keskkonnamärgis „Roheline lipp“ antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta.

Rohelise kooli blogilink opens on new page

Foto: Mikk Otsar

Ülle Soom

"Saarte Hääle" artikkellink opens on new page

Viimati muudetud 05.06.2024.